24.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 341/26


2018 m. liepos 26 d. pareikštas ieškinys byloje Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)

(Byla T-469/18)

(2018/C 341/38)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Battelle Memorial Institute (Kolambusas, Ohajas, Jungtinės Valstijos), atstovaujama QC B. Brandreth

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo HEATCOAT paraiška – Registracijos paraiška Nr. 16 865 263

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. gegužės 16 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 36/2018-2

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti visą ginčijamą sprendimą ir

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtąsias nagrinėjant bylą apeliacinėje taryboje.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 95 straipsnio pažeidimas.