24.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 341/26


Žaloba podaná dne 26. července 2018 – Battelle Memorial Institute v EUIPO (HEATCOAT)

(Věc T-469/18)

(2018/C 341/38)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Battelle Memorial Institute (Columbus, Ohio, Spojené státy) (zástupce: B. Brandreth QC)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie „HEATCOAT“ – Přihláška č. 16 865 263

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 16. května 2018, ve věci R 36/2018-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil v plném rozsahu;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní včetně nákladů vynaložených před odvolacím senátem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení článku 95 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.