17.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 328/55


Tužba podnesena 31. srpnja 2018. – NSC Holding protiv EUIPO-a – Ibercondor Barcelona (CONDOR SERVICE, NSC)

(Predmet T-468/18)

(2018/C 328/75)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: NSC Holding GmbH & Cie. KG (Hamburg, Njemačka) (zastupnik: M. Eichhorst, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Ibercondor Barcelona SA (Barcelona, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije CONDOR SERVICE, NSC – prijava za registraciju br. 15 292 675

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 28. svibnja 2018. u predmetu R 2440/2017-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka, uključujući troškove nastale u žalbenom postupku;

podredno

vrati predmet tuženiku na ponovno neovisno ispitivanje.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.