24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 341/26


Tožba, vložena 30. julija 2018 – Audimas/EUIPO – Audi (AUDIMAS)

(Zadeva T-467/18)

(2018/C 341/37)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: litovščina

Stranke

Tožeča stranka: Audimas AB (Kaunas, Litva) (zastopnica: G. Domkutė-Lukauskienė, lawyer)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Audi AG (Ingolstadt, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka AUDIMAS, ki je predmet mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropske unija – mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija št. 1 251 000

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 22. maja 2018 v zadevi R 2425/2017-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo in ohrani registracijo št. 1 251 000 znamke tožeče stranke „AUDIMAS“ za blago in storitve iz razredov 18, 25 in 35 Nicejske klasifikacije;

EUIPO in drugi stranki v postopku pred odborom za pritožbe (če bi ta stranka v tem postopku intervenirala) naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta 2017/1001.