24.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 341/26


Beroep ingesteld op 30 juli 2018 — Audimas/EUIPO — Audi (AUDIMAS)

(Zaak T-467/18)

(2018/C 341/37)

Taal van het verzoekschrift: Litouws

Partijen

Verzoekende partij: Audimas AB (Kaunas, Litouwen) (vertegenwoordiger: G. Domkutė-Lukauskienė, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Audi AG (Ingolstadt, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij in de procedure voor het Gerecht

Betrokken merk: beeldmerk AUDIMAS, waarop een internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie betrekking heeft — internationale inschrijving nr. 1 251 000 met aanduiding van de Europese Unie

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 22 mei 2018 in zaak R 2425/2017-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing en handhaving van inschrijving nr. 1 251 000 van verzoeksters merk „AUDIMAS” voor waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice;

verwijzing van het EUIPO en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep in de kosten (indien die partij zou interveniëren in de onderhavige procedure).

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.