24.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 341/26


Tužba podnesena 30. srpnja 2018. – Audimas protiv EUIPO-a – Audi (AUDIMAS)

(Predmet T-467/18)

(2018/C 341/37)

Jezik na kojem je tužba podnesena: litavski

Stranke

Tužitelj: Audimas AB (Kaunas, Litva) (zastupnik: G. Domkutė-Lukauskienė, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Audi AG (Ingolstadt, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj pred Općim sudom

Predmetni sporni žig: figurativni žig AUDIMAS, koji je predmet međunarodne registracije u kojoj je naznačena Europska unija – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija br. 1 251 000

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. svibnja 2018. u predmetu R 2425/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i održi na snazi registraciju br. 1 251 000 tužiteljeva žiga „AUDIMAS” za robu i usluge u razredima 18., 25. i 35. Niceanske klasifikacije;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci u postupku pred žalbenim vijećem (ako ta stranka intervenira u ovaj postupak) snošenje troškova.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.