24.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 341/26


Προσφυγή της 30ής Ιουλίου 2018 — Audimas κατά EUIPO — Audi (AUDIMAS)

(Υπόθεση T-467/18)

(2018/C 341/37)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η λιθουανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Audimas AB (Kaunas, Λιθουανία) (εκπρόσωπος: G. Domkutė Lukauskienė, avocate)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Audi AG (Ingolstadt, Γερμανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Προσφεύγουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου

Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα AUDIMAS για το οποίο υφίσταται διεθνής καταχώριση με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Υπ’ αριθ. 1 251 000 διεθνής καταχώριση με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 22ας Μαΐου 2018 στην υπόθεση R 2425/2017-2

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να διατηρήσει σε ισχύ την υπ’ αριθ. 1 251 000 διεθνή καταχώριση του σήματος «AUDIMAS» της προσφεύγουσας για τα προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στις κλάσεις 18, 25 και 35 του Διακανονισμού της Νίκαιας·

να καταδικάσει το EUIPO και την αντίδικο στην ενώπιον του τμήματος προσφυγών διαδικασία στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενος λόγος

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 του Συμβουλίου.