24.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 341/25


Beroep ingesteld op 25 juli 2018 — Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

(Zaak T-466/18)

(2018/C 341/36)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Eurolamp ABEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Thessaloniki, Griekenland) (vertegenwoordiger: A. Argyriadis, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: aanvraag voor groen-zwart gekleurd Uniebeeldmerk „EUROLAMP pioneers in new technology” — inschrijvingsaanvraag nr. 16 180 821

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 23 mei 2018 in zaak R 1359/2017-1

Conclusies

toewijzing van het beroep;

vernietiging van de bestreden beslissing;

volledige toewijzing van aanvraag nr. 16 180 821 voor de inschrijving van het Uniemerk voor alle betrokken waren;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening 2017/1001;

schending van artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001.