24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 341/24


Tožba, vložena 25. julija 2018 – Eurolamp/EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

(Zadeva T-465/18)

(2018/C 341/35)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Eurolamp ABEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron (Solun, Grčija) (zastopnik: A. Argyriadis, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava za registracijo besedne znamke Evropske unije „EUROLAMP pioneers in new technology“– prijava št. 16 180 879

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. maja 2018 v zadevi R 1358/2017- 1

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

tožbi ugodi;

izpodbijano odločbo razveljavi;

v celoti ugodi zahtevi za registracijo znamke Evropske unije št. 16 180 879 za vse prijavljene proizvode;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe 2017/1001;

kršitev člena 7(3) Uredbe 2017/1001.