17.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 328/54


Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2018 r. – Grupo Bimbo / EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa)

(Sprawa T-464/18)

(2018/C 328/74)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Grupo Bimbo, SAB de CV (Meksyk, Meksyk) (przedstawiciel: adwokat N. Fernández Fernández-Pacheco)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Rubio Snacks, SL (Bullas, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy Tia Rosa – zgłoszenie nr 14 442 883

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie R 2739/2017-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim w zaskarżonej decyzji potwierdzono uznanie sprzeciwu nr 002628793 wobec rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego nr 14 442 883 Tia Rosa w odniesieniu do towarów z klasy 30:

Preparaty zbożowe; tortille kukurydziane lub z mąki; tacos (chipsy); tacos [żywność]; krakersy; krakersy o smaku przypraw; batony zbożowe; wysokoproteinowe batony zbożowe; wyroby zbożowe; chleb; chleb niezakwaszany; bułka tarta; bułki; chleb razowy; chleb wieloziarnisty; pieczywo chrupkie; żywność na bazie mąki; przekąski wykonane z produktów zbożowych; przekąski wykonane z mąki kukurydzianej; gotowe do spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie; przekąski na bazie kukurydzy; przekąski na bazie pszenicy; przekąski sezamowe; chrupki zbożowe; przekąski na bazie chrupek kukurydzianych; kukurydza prażona; popcorn smakowy; wszystkie powyższe wyroby z wyraźnym wyłączeniem produktów ziemniaczanych.

potwierdzenie rejestracji unijnego znaku towarowego nr 14 442 883 Tia Rosa dla wszystkich towarów, dla których wnosi się o udzielenie ochrony.

obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania przed EUIPO i przed Sądem.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001.