17.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 328/54


31. juulil 2018 esitatud hagi – Grupo Bimbo versus EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa)

(Kohtuasi T-464/18)

(2018/C 328/74)

Hagiavalduse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Grupo Bimbo, SAB de CV (México, Mehhiko) (esindaja: advokaat N. Fernández Fernández-Pacheco)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Rubio Snacks, SL (Bullas, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi Tia Rosa taotlus – registreerimistaotlus nr 14 442 883

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 18. mai 2018. aasta otsus asjas R 2739/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus osas, milles jäeti muutmata otsus, millega rahuldati vastulause 002628793 ELi kujutismärgile nr 14 442 883 Tia Rosa seoses järgmiste klassi 30 kuuluvate kaupadega:

teraviljasaadused; jahust või maisist tortillad; takod (krõpsud); takod [toiduained]; soolaküpsised [crackers]; maitsestatud soolaküpsised; teraviljabatoonid; valgurikkad teraviljabatoonid; teravili (teraviljasaadused); leib; leib; juuretiseta valmistatud leib; riivsai; kuklid; täisteraleib; mitmeviljaleib; kuivikud; jahutooted; teraviljast valmistatud suupisted; maisijahust valmistatud suupisted; soolased valmissuupisted, mis on maisijahust valmistatud pressimise teel; maisist valmistatud suupisted; nisujahust valmistatud suupisted; seesamiga suupisted; teraviljakrõpsud; suupisted paisutatud maisist; paismais; maitsestatud paismais; kõik eespool nimetatud kaubad, välistades sõnaselgelt mis tahes kaubad, mis on valmistatud kartulist.

Registreerida ELi kaubamärk nr 14 442 883 Tia Rosa kõikide kaupade jaoks, millele kaitset taotletakse.

Mõista nii EUIPO kui ka Üldkohtu menetluses tekkinud kulud välja EUIPO-lt ja menetlusse astujalt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 rikkumine.