10.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 319/25


Acțiune introdusă la 27 iulie 2018 – Multifit/EUIPO (real nature)

(Cauza T-458/18)

(2018/C 319/30)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală „real nature” – cererea de înregistrare nr. 16 660 425.

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 28/05/2018 în cauza R 2650/2017-2.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.