10.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 319/25


2018 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Multifit / EUIPO (real nature)

(Byla T-458/18)

(2018/C 319/30)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krėfeldas, Vokietija), atstovaujama advokatų N. Weber ir P. Gentili

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinio Sąjungos prekių ženklo „real nature“ paraiška – Registracijos paraiška Nr. 16 660 425.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. gegužės 28 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2650/2017-2.

Reikalavimai

Ieškovė prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.