10.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 319/25


2018. július 27-én benyújtott kereset – Multifit kontra EUIPO (real nature)

(T-458/18. sz. ügy)

(2018/C 319/30)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Németország) (képviselők: N. Weber és P. Gentili ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: a real nature európai uniós szóvédjegy bejelentése – 16 660 425. sz. védjegybejelentés.

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. május 28-án hozott határozata (R 2650/2017-2. sz. ügy).

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) és c) pontjának megsértése.