10.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 319/25


Žaloba podaná dne 27. července 2018 – Multifit v. EUIPO (real nature)

(Věc T-458/18)

(2018/C 319/30)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Německo) (zástupci: N. Weber a P. Gentili, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie „real nature“ – Přihláška č. 16 660 425

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. května 2018, ve věci R 2650/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.