1.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 352/38


Tužba podnesena 24. srpnja 2018. – Biasotto protiv EUIPO-a – OOFOS (OOF)

(Predmet T-453/18)

(2018/C 352/45)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Alessandro Biasotto (Treviso, Italija) (zastupnici: F. le Divelec Lemmi, R. Castiglioni i E. Cammareri, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: OOFOS LLC (Reno, Nevada, Sjedinjene Američke Države).

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj u postupku pred Općim sudom

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije OOF – Prijava za registraciju br. 14 961 767

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 10. svibnja 2018. u predmetu R 1270/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

u cijelosti prihvati ovu tužbu;

u cijelosti poništi pobijanu odluku i posljedično, odobri registraciju žiga Europske unije br. 14 961 767 za sve proizvode i usluge za koje je zatražena registracija iz razreda 18., 25. i 35. (ili da, po potrebi, zatraži od EUIPO-a ponovno ispitivanje žalbe koju je tužitelj podnio 15. lipnja 2017., ali ovog puta usporedbom prijave spornog žiga s ranijom međunarodnom prijavom br. 1 258 728 podnositelja prigovora);

naloži EUIPO-u ili intervenijentu snošenje svih troškova nastalih ne samo u ovom postupku pred Općim sudom, nego i u postupku povodom prigovora i žalbenom postupku pred EUIPO-om.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.