3.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 311/17


Sag anlagt den 16. juli 2018 — Peek & Cloppenburg mod EUIPO — Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)

(Sag T-443/18)

(2018/C 311/17)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Tyskland) (ved advokat P. Lange)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Hamburg, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger af det omtvistede varemærke: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket Vogue Peek & Cloppenburg — registreringsansøgning nr. 2 700 847

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 20. april 2018 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1362/2005-1)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001, sammenholdt med § 15, stk. 2, i MarkenG (varemærkeloven)

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, litra b), i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001, sammenholdt med § 15, stk. 3, i MarkenG (varemærkeloven)

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 63, i Rådets forordning (EF) 207/2009, sammenholdt med regel 20, stk. 7, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95.