3.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 311/17


Žaloba podaná dne 16. července 2018 – Peek & Cloppenburg v. EUIPO – Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)

(Věc T-443/18)

(2018/C 311/17)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (Düsseldorf, Německo) (zástupce: P. Lange, advokát)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (Hamburk, Německo)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Přihlašovatelka sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie Vogue Peek & Cloppenburg – Přihláška č. 2 700 847

Řízení před EUIPO: Námitkové řízení

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 20. dubna 2018, ve věci R 1362/2005-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ve spojení s § 15 odst. 2 zákona o ochranných známkách;

Porušení čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ve spojení s § 15 odst. 3 zákona o ochranných známkách;

Porušení čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení článku 63 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ve spojení s pravidlem 20 odst. 7 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 2868/95.