17.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 328/53


Tožba, vložena 13. julija 2018 – Sintokogio/EUIPO (ProAssist)

(Zadeva T-439/18)

(2018/C 328/72)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Sintokogio Ltd (Nagoya, Japonska) (zastopniki: V. Dalichau, S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger, lawyers)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija, besedne znamke ProAssist – prijava št. 1327 746

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. maja 2018 v zadevi R 2341/2017-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je v mednarodni registraciji 1327746 imenovana EU;

podredno, izpodbijano odločbo spremeni v delu, v katerem je v mednarodni registraciji 1327746 imenovana EU;

EUIPO naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 94(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev člena 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev načel enakega obravnavanja in dobrega upravljanja, člen 107 Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.