17.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 328/53


Beroep ingesteld op 13 juli 2018 — Sintokogio/EUIPO (ProAssist)

(Zaak T-439/18)

(2018/C 328/72)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Sintokogio Ltd (Nagoya, Japan) (vertegenwoordigers: V. Dalichau, S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het woordmerk ProAssist — inschrijvingsaanvraag nr. 1 327 746

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 3 mei 2018 in zaak R 2341/2017-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing wat het Uniegedeelte van internationale inschrijving nr. 1327746 betreft;

subsidiair, wijziging van de bestreden beslissing wat het Uniegedeelte van internationale inschrijving nr. 1327746 betreft;

verwijzing van het EUIPO in de kosten van de beroepsprocedure en van de procedure voor het Gerecht.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 94, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.

schending van het gelijkheidsbeginsel en van het beginsel van behoorlijk bestuur, schending van artikel 107 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad