17.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 328/53


Žaloba podaná dne 13. července 2018 – Sintokogio v. EUIPO (ProAssist)

(Věc T-439/18)

(2018/C 328/72)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sintokogio Ltd (Nagoya, Japonsko) (zástupci: V. Dalichau, S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie ve vztahu ke slovní ochranné známce ProAssist – Přihláška č. 1 327 746

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 3. května 2018 ve věci R 2341/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil, pokud jde o část mezinárodního zápisu 1327746 vyznačující Evropskou unii;

podpůrně změnil napadené rozhodnutí, pokud jde o část mezinárodního zápisu 1327746 vyznačující Evropskou unii;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení před odvolacím senátem a nákladů řízení před Tribunálem.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 94 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001;

Porušení zásady rovného zacházení a řádné správy, článku 107 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.