27.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 301/45


Acțiune introdusă la 13 iulie 2018 – Vans/EUIPO (ULTRARANGE)

(Cauza T-434/18)

(2018/C 301/60)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Vans, Inc. (Costa Mesa, California, Statele Unite) (reprezentanți: M. Hirsch și M. Metzner, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală ULTRARANGE – cererea de înregistrare nr. 16 665 663

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 25 aprilie 2018 în cauza R 2544/2017-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

Încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.