27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/45


2018 m. liepos 13 d. pareikštas ieškinys byloje Vans / EUIPO (ULTRARANGE)

(Byla T-434/18)

(2018/C 301/60)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Vans, Inc. (Kosta Mesa, Kalifornija, Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų M. Hirsch ir M. Metzner

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Sąjungos prekių ženklas ULTRARANGE – Registracijos paraiška Nr. 16 665 663.

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. balandžio 25 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2544/2017-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2017/1001 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.