27.8.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 301/45


2018. július 13-án benyújtott kereset – Vans kontra EUIPO (ULTRARANGE)

(T-434/18. sz. ügy)

(2018/C 301/60)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Vans, Inc. (Costa Mesa, Kalifornia, Egyesült Államok) (képviselők: M. Hirsch és M. Metzner ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

Az EUIPO előtti eljárás adatai

A vitatott védjegy: az ULTRARANGE európai uniós szóvédjegy – 16 665 663. sz. védjegybejelentés

A megtámadott határozat: az EUIPO második fellebbezési tanácsának 2018. április 25-én hozott határozata (R 2544/2017-2. sz. ügy)

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

az EUIPO-t kötelezze a költségek viselésére.

Jogalap

az (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése.