27.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 301/45


Kanne 13.7.2018 – Vans v. EUIPO (ULTRARANGE)

(Asia T-434/18)

(2018/C 301/60)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Vans, Inc. (Costa Mesa, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat M. Hirsch ja M. Metzner)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkki ULTRARANGE – Hakemus nro 16 665 663

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 25.4.2018 asiassa R 2544/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.