27.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 301/45


Žaloba podaná dne 13. července 2018 – Vans v. EUIPO (ULTRARANGE)

(Věc T-434/18)

(2018/C 301/60)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Vans, Inc. (Costa Mesa, Kalifornie, Spojené státy) (zástupci: M. Hirsch a M. Metzner, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie ULTRARANGE – Přihláška č. 16 665 663

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 25. dubna 2018, ve věci R 2544/2017-2

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

napadené rozhodnutí zrušil;

uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

Dovolávaný žalobní důvod

Porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.