10.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 319/23


2018. július 13-án benyújtott kereset – Palo kontra Bizottság

(T-432/18. sz. ügy)

(2018/C 319/27)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Peeter Palo (Tallinn, Észtország) (képviselők: L. Levi és A. Blot ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A Törvényszék semmisítse meg az alperes által 2017. október 5-én hozott azon határozatot, amely a felperesnek nem ítéli meg a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 12. cikkének (2) bekezdése szerinti távozási díjat;

semmisítse meg az alperes 2018. április 10-i határozatát, amely elutasítja a felperes által a fent említett határozattal szemben 2017. december 11-én benyújtott panaszt;

kötelezze az alperest, hogy a felperest ért vagyoni kárért fizessen kártérítést a felperes részére;

kötelezze az alperest, hogy a felperest ért nem vagyoni kárért fizessen kártérítést a felperes részére;

az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

1.

Első jogalap: a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 12. cikke (2) bekezdésének a megsértése.

2.

Második jogalap: az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának a megsértése.

3.

Harmadik jogalap: a jogos bizalom elvének a megsértése.

4.

Negyedik jogalap: a megfelelő ügyintézés elvének és a gondoskodási kötelezettségnek a megsértése.