10.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 319/23


Tužba podnesena 13. srpnja 2018. – Palo protiv Komisije

(Predmet T-432/18)

(2018/C 319/27)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Peeter Palo (Tallinn, Estonija) (zastupnici: L. Levi i A. Blot, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi tuženikovu odluku od 5. listopada 2017. o tome da se tužitelju ne dodijeli otpremnina predviđena člankom 12. stavkom 2. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju;

poništi tuženikovu odluku od 10. travnja 2018. kojom je odbijena tužiteljeva žalba od 11. prosinca 2017. protiv navedene odluke;

naloži tuženiku da tužitelju nadoknadi imovinsku štetu koju je pretrpio;

naloži tuženiku da tužitelju nadoknadi neimovinsku štetu koju je pretrpio;

naloži tuženiku snošenje svih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 12. stavka 2. Priloga VIII Pravilniku o osoblju.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načelâ jednakog postupanja i nediskriminacije.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela legitimnih očekivanja.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi načela dobre uprave i dužnosti brižnog postupanja.