10.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 319/20


Tožba, vložena 12. julija 2018 – McDreams Hotel/EUIPO – McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)

(Zadeva T-428/18)

(2018/C 319/24)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: McDreams Hotel GmbH (Feldkirchen, Nemčija) (zastopnik: S. Schenk, lawyer)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Združene države)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: prijava figurativne znamke Evropske unije mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! – prijava št. 1 47 35 435

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18. aprila 2018 v zadevi R 972/2017-2.

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

toženi stranki naložilo plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) in člena 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.