10.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 319/20


Beroep ingesteld op 12 juli 2018 — McDreams Hotel/EUIPO — McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)

(Zaak T-428/18)

(2018/C 319/24)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: McDreams Hotel GmbH (Feldkirchen, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Schenk, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Verenigde Staten)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager van het betrokken merk: verzoekster voor het Gerecht

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! — inschrijvingsaanvraag nr. 1 47 35 435

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 18 april 2018 in zaak R 972/2017-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van verweerder in verzoeksters kosten.

Aangevoerd middel

schending van artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.