10.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 319/20


2018 m. liepos 12 d. pareikštas ieškinys byloje McDreams Hotel / EUIPO – McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)

(Byla T-428/18)

(2018/C 319/24)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: McDreams Hotel GmbH (Feldkirchenas, Vokietija), atstovaujama advokato S. Schenk

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: McDonald’s International Property Co. Ltd (Vilmingtonas, Delaveras, Jungtinės Valstijos)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: ieškovė Bendrajame Teisme

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!“ registracijos paraiška – Registracijos paraiška Nr. 1 47 35 435

Procedūra EUIPO: protesto procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2018 m. balandžio 18 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 972/2017-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

nurodyti atsakovei padengti ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.