10.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 319/20


Tužba podnesena 12. srpnja 2018. – McDreams Hotel protiv EUIPO-a – McDonald’s International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)

(Predmet T-428/18)

(2018/C 319/24)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: McDreams Hotel GmbH (Feldkirchen, Njemačka) (zastupnik: S. Schenk, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: McDonald’s International Property Co. Ltd (Wilmington, Delaware, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj u postupku pred Općim sudom

Predmetni sporni žig: prijava za registraciju figurativnog žiga mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! – prijava za registraciju br. 1 47 35 435

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. travnja 2018. u predmetu R 972/2017-2.

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži tuženiku snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.