201808030772050862018/C 294/794232018TC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180706646411

Cauza T-423/18: Acțiune introdusă la 6 iulie 2018 – Fissler/EUIPO (vita)


C2942018RO6410120180706RO0079641641

Acțiune introdusă la 6 iulie 2018 – Fissler/EUIPO (vita)

(Cauza T-423/18)

2018/C 294/79Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Germania) (reprezentant: G. Hasselblatt, și K. Middelhoff, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală vita – cererea de înregistrare nr. 15 857 188

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 28 martie 2018 în cauza R 1326/2017-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 literele (c) și (d) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.