201808030772050862018/C 294/794232018TC29420180820PL01PLINFO_JUDICIAL20180706646411

Sprawa T-423/18: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2018 r. – Fissler / EUIPO (vita)


C2942018PL6410120180706PL0079641641

Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2018 r. – Fissler / EUIPO (vita)

(Sprawa T-423/18)

2018/C 294/79Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Niemcy) (przedstawiciele: G. Hasselblatt, Rechtsanwalt i K. Middelhoff, Rechtsanwältin)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy „vita” – zgłoszenie nr 15 857 188

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie R 1326/2017-5

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 7 lit. b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/1001.