201808030772050862018/C 294/794232018TC29420180820LV01LVINFO_JUDICIAL20180706646411

Lieta T-423/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. jūlijā – Fissler/EUIPO (“vita”)


C2942018LV6410120180706LV0079641641

Prasība, kas celta 2018. gada 6. jūlijā – Fissler/EUIPO (“vita”)

(Lieta T-423/18)

2018/C 294/79Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fissler GmbH (Idāra-Oberšteina, Vācija) (pārstāvji: G. Hasselblatt un K. Middelhoff, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “vita” – reģistrācijas pieteikums Nr. 15 857 188

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2018. gada 28. marta lēmums lietā R 1326/2017-5

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums.