201808030772050862018/C 294/794232018TC29420180820FI01FIINFO_JUDICIAL20180706646411

Asia T-423/18: Kanne 6.7.2018 – Fissler v. EUIPO (vita)


C2942018FI6410120180706FI0079641641

Kanne 6.7.2018 – Fissler v. EUIPO (vita)

(Asia T-423/18)

2018/C 294/79Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Saksa) (edustajat: asianajajat G. Hasselblatt ja K. Middelhoff)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”vita” – Rekisteröintihakemus nro 15 857 188

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 28.3.2018 asiassa R 1326/2017-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on rikottu.