201808030772050862018/C 294/794232018TC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180706646411

Kohtuasi T-423/18: 6. juulil 2018 esitatud hagi – Fissler versus EUIPO (vita)


C2942018ET6410120180706ET0079641641

6. juulil 2018 esitatud hagi – Fissler versus EUIPO (vita)

(Kohtuasi T-423/18)

2018/C 294/79Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Hasselblatt ja K. Middelhoff)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „vita“ – registreerimistaotlus nr 15 857 188

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 28. märtsi 2018. aasta otsus asjas R 1326/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 punktide b ja c rikkumine.