24.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 341/17


2018 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje CdT / EUIPO

(Byla T-417/18)

(2018/C 341/29)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras, atstovaujama J. Rikkert, ir M. Garnier

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. balandžio 26 d. Tarnybos sprendimą nutraukti su Centru sudarytą susitarimą,

panaikinti 2018 m. balandžio 26 d. Tarnybos sprendimą pačiai imtis visų išankstinių priemonių, būtinų siekiant užtikrinti vertimo raštu paslaugų teikimo tęstinumą, visų pirma paskelbti konkursą,

panaikinti Tarnybos sprendimą paskelbti Oficialiajame leidinyje vertimo raštu paslaugų teikimo konkursą Nr. 2018/S 114-258472 ir uždrausti Tarnybai pasirašyti sutartis pagal šį konkursą,

pripažinti neteisėtu vertimo rašytu paslaugų teikimo konkurso paskelbimą, kai tokį konkursą paskelbia ES agentūra ar bet kokia kita institucija ar įstaiga, kurios steigimo reglamente numatyta, kad vertimo raštu paslaugas teikia Centras,

priteisti iš Tarnybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas procedūros nesilaikymu. Ieškovas teigia, kad, pirma, kilus sunkumų tarp Centro ir jo klientų, taikoma Centro steigimo reglamento 11 straipsnyje numatyta tvarka ir, antra, 2018 m. balandžio 26 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau – Tarnyba) sprendimas pačiai imtis priemonių, būtinų siekiant užtikrinti vertimo raštu paslaugų teikimo tęstinumą, pažeidžia Centro steigimo reglamento 11 straipsnį, nes nesilaikoma šiame straipsnyje numatytos tarpininkavimo procedūros, taikomos kilus sunkumų tarp dviejų agentūrų.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas Tarnybos nerūpestingu elgesiu. Šiuo klausimu ieškovas teigia, kad:

pirma, Tarnybos sukurta situacija pažeidžia Tarnybos steigimo reglamento 148 straipsnį ir Centro steigimo reglamento 2 straipsnį, nes dėl jos nuo 2019 m. sausio 1 d. gali nebelikti galiojančio susitarimo,

antra, Centro steigimo reglamento 2 straipsnyje išvardytos Centro klientų rūšys, o jo 1 dalyje aiškiai nurodytos septynios agentūros, tarnybos ir biurai, tarp kurių yra ir Tarnyba ir kuriems Centras teikia jų veiklai reikalingas vertimo raštu paslaugas. Be to, 3 dalyje taip pat nurodyta, kad Sąjungos institucijos ir įstaigos, kurios jau turi vertimo tarnybą, gali savo noru naudotis Centro paslaugomis,

trečia, susiejus šias dvi straipsnio dalis, galima daryti išvadą, kad 1 dalyje išvardytos agentūros negali pačios nuspręsti, ar naudotis Centro paslaugomis ar ne, todėl ir nutraukti susitarimą su Centru gali tik tuo atveju, jei iškart po to įsigalios kitas susitarimas.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Tarnyba neturi įgaliojimų skelbti konkurso vertimo raštu paslaugoms teikti. Kad ir koks būtų Tarnybos paskelbto konkurso įvertinimo rezultatas, ieškovas tvirtina, kad jau priėmus sprendimą skelbti konkursą atitinkamai pažeisti Tarnybos steigimo reglamento 148 straipsnis ir Centro steigimo reglamento 2 straipsnis. Galiausiai ieškovas pažymi, kad šiuo atveju sutarčių pasirašymas ir vertimo raštu paslaugų pirkimas būtų akivaizdus minėto 148 straipsnio pažeidimas, todėl Tarnyba negali teisėtai tęsti šios procedūros, kol ji baigsis įprastai, t. y. kol bus pasirašytos sutartys.