24.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 341/17


Tužba podnesena 6. srpnja 2018. – CdT protiv EUIPO-a

(Predmet T-417/18)

(2018/C 341/29)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (zastupnici: J. Rikkert i M. Garnier, agenti)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku Ureda od 26. travnja 2018. o raskidu sporazuma sklopljenog s Centrom;

poništi odluku Ureda od 26. travnja 2018. o preuzimanju prava na poduzimanje svih prethodnih mjera potrebnih za osiguranje kontinuiteta prevoditeljskih usluga, osobito objavom poziva na nadmetanje;

poništi odluku Ureda o pokretanju postupka javne nabave za prevoditeljske usluge, pod referentnim brojem u Službenom listu 2018/S 114-258472, i zabrani Uredu potpisivanje ugovora na temelju tog poziva na nadmetanje;

proglasi nezakonitim postupak javne nabave za prevoditeljske usluge agencije ili bilo kojeg drugog tijela ili ureda Europske unije u vezi s kojim je u uredbi o osnivanju predviđeno da će prevoditeljske usluge pružati Centar;

naloži Uredu snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi postupka. Tužitelj smatra da se, s jedne strane, u slučaju pojave teškoća između Prevoditeljskog centra i njegovih klijenata primjenjuju odredbe članka 11. Uredbe o osnivanju Centra, i, s druge strane, da se odlukom Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Ured) od 26. travnja 2018. o preuzimanju prava na poduzimanje mjera potrebnih za osiguranje kontinuiteta pružanja prevoditeljskih usluga krši članak 11. Uredbe o osnivanju Centra jer se njome ne poštuje postupak medijacije predviđen tim člankom u slučaju teškoća između dviju agencija.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na neopreznosti Ureda. U tom pogledu, tužitelj smatra da:

kao prvo, položajem u kojem se nalazi Ured krši se članak 148. Uredbe o osnivanju Ureda i članak 2. Uredbe o osnivanju Centra jer bi zbog njega moglo doći do pomanjkanja valjanog sporazuma počevši od 1. siječnja 2019.;

kao drugo, čitav je članak 2. Uredbe o osnivanju Centra posvećen određivanju različitih vrsta klijenata Centra, a u stavku 1. izričito je utvrđeno sedam agencija, tijela i ureda, među kojima i Ured, kojima Centar pruža prevoditeljske usluge potrebne za njihovo djelovanje. Osim toga, u stavku 3. spomenute su i institucije i tijela koja imaju prevoditeljske službe, a koja eventualno mogu imati pristup uslugama Centra na dobrovoljnoj osnovi;

kao treće, zajedničko tumačenje tih dvaju stavaka dovodi do zaključka da agencije navedene u stavku 1. ne mogu na dobrovoljnoj osnovi imati pristup Centru i stoga mogu odlučiti raskinuti sporazum koji ih veže uz Centar samo u slučaju kad potom na snagu stupa drugi sporazum.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na nenadležnosti Ureda za objavu poziva na nadmetanje za prevoditeljske usluge. Tužitelj navodi, pritom ne prejudicirajući ishod postupka ocjenjivanja vezanog uz poziv na nadmetanje koji je objavio Ured, da se potonji od odluke o pokretanju postupka javne nabave nalazi u situaciji da ne može poštovati članke 148. i 2. uredbi o osnivanju Ureda i Centra. Naposljetku, tužitelj ističe da bi u ovom predmetu potpisivanjem ugovora i kupovinom prevoditeljskih usluga nastala jasna povreda navedenog članka 148. i da stoga Ured ne može zakonito nastaviti voditi taj postupak do njegova redovnog okončanja, odnosno potpisivanja ugovora.