201808030682050932018/C 294/754122018TC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180702606121

Cauza T-412/18: Acțiune introdusă la 2 iulie 2018 – mobile.de/EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon” (mobile.ro)


C2942018RO6010120180702RO0075601612

Acțiune introdusă la 2 iulie 2018 – mobile.de/EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon” (mobile.ro)

(Cauza T-412/18)

2018/C 294/75Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: mobile.de GmbH (Dreilinden, Germania) (reprezentant: T. Lührig, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon” (Sofia, Bulgaria)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă mobile.ro – marca Uniunii Europene nr. 8 838 542

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 29 martie 2018 în cauza R 111/2015-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 18 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 64 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 19 alineatul (2) și a articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/625 al Comisiei coroborate cu articolul 64 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 60 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 4 alineatul (3) TUE coroborat cu principiul juridic dedus din articolul 59 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului și a articolului61 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.