201808030682050932018/C 294/754122018TC29420180820PL01PLINFO_JUDICIAL20180702606121

Sprawa T-412/18: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2018 r. – mobile.de / EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon” (mobile.ro)


C2942018PL6010120180702PL0075601612

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2018 r. – mobile.de / EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon” (mobile.ro)

(Sprawa T-412/18)

2018/C 294/75Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: mobile.de GmbH (Dreilinden, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Lühring)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon” (Sofia, Bułgaria)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy mobile.ro – unijny znak towarowy nr 8 838 542

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie R 111/2015-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 18 ust. 1 lit. a) w związku z art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 19 ust. 2 i art. 10 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2018/625 w związku z art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 60 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 4 ust. 3 TUE w związku z zasadą prawną wywiedzioną z art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady nr 207/2009 i art. 61 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.