201808030682050932018/C 294/754122018TC29420180820LV01LVINFO_JUDICIAL20180702606121

Lieta T-412/18: Prasība, kas celta 2018. gada 2. jūlijā – mobile.de/EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost “Rezon” (“mobile.ro”)


C2942018LV6010120180702LV0075601612

Prasība, kas celta 2018. gada 2. jūlijā – mobile.de/EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost “Rezon” (“mobile.ro”)

(Lieta T-412/18)

2018/C 294/75Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: mobile.de GmbH (Dreilinden, Vācija) (pārstāvis: T. Lührig, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost “Rezon” (Sofija, Bulgārija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme “mobile.ro” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 8 838 542

Process EUIPO: anulēšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2018. gada 29. marta lēmums lietā R 111/2015–1

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 18. panta 1. punkta a) apakšpunkta, lasot to kopsakarā ar 64. panta 2. un 3. punktu, pārkāpums;

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/625 19. panta 2. punkta un 10. panta 3. punkta, lasot to kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 64. panta 2. un 3. punktu, pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 60. panta 1. punkta a) apakšpunkta, lasot to kopsakarā ar 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļu, pārkāpums;

LES 4. panta 3. punkta, lasot to kopsakarā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 59. panta 1. punkta b) apakšpunktā un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 61. panta 2. punktā pausto juridisko atziņu, pārkāpums.