201808030682050932018/C 294/754122018TC29420180820FI01FIINFO_JUDICIAL20180702606121

Asia T-412/18: Kanne 2.7.2018 – mobile.de v. EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost ”Rezon” (mobile.ro)


C2942018FI6010120180702FI0075601612

Kanne 2.7.2018 – mobile.de v. EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost ”Rezon” (mobile.ro)

(Asia T-412/18)

2018/C 294/75Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: mobile.de GmbH (Dreilinden, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Lührig)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost ”Rezon” (Sofia, Bulgaria)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosan mobile.ro – EU-tavaramerkki nro 8 838 542

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 29.3.2018 asiassa R 111/2015-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, kun sitä luetaan yhdessä 64 artiklan 2 ja 3 kohdan kanssa, on loukattu

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 19 artiklan 2 kohtaa ja 10 artiklan 3 kohtaa, kun niitä luetaan yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 64 artiklan 2 ja 3 kohdan kanssa, on loukattu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, kun sitä luetaan yhdessä 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan kanssa, on loukattu

SEU 4 artiklan 3 kohtaa, kun sitä luetaan yhdessä neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 59 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1001 61 artiklan 2 kohtaan perustuvien oikeudellisten ajatusten kanssa, on loukattu.