201808030702050842018/C 294/734042018TC29420180820SL01SLINFO_JUDICIAL20180702595911

Zadeva T-404/18: Tožba, vložena 2. julija 2018 – Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)


C2942018SL5910120180702SL0073591591

Tožba, vložena 2. julija 2018 – Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)

(Zadeva T-404/18)

2018/C 294/73Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Igor Zhadanov (Odessa, Ukrajina) (zastopnik: P. Olson, lawyer)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije PDF Expert – Prijava št. 16257 735

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 18. aprila 2018 v zadevi R 1813/2017-2

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

odobri registracijo za prijavo znamke Evropske unije št. 16257 735 za „Programska oprema za osebne računalnike, prenosne telefone, in prenosne elektronske naprave, in sicer programska oprema za pregled, spreminjanje in upravljanje pdf dokumentov“;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Odbor za pritožbe je storil napako, ker ni priznal posebne narave zadevnega blaga;

odbor za pritožbe je storil napako pri presoji predloženih dokazov s tem, ko je ugotovil, da znamka, za katero se zahteva registracija, z uporabo ni pridobila razlikovalnega učinka.