201808030702050842018/C 294/734042018TC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180702595911

Cauza T-404/18: Acțiune introdusă la 2 iulie 2018 – Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)


C2942018RO5910120180702RO0073591591

Acțiune introdusă la 2 iulie 2018 – Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)

(Cauza T-404/18)

2018/C 294/73Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Igor Zhadanov (Odessa, Ucraina) (reprezentant: P. Olson, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale „PDF Expert” – cererea de înregistrare nr. 16 257 735

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 18 aprilie 2018 în cauza R 1813/2017-2

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

admiterea cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene nr.16 257 735 pentru următoarele produse: programe de aplicații informatice pentru computere personale, pentru telefoane mobile și pentru dispozitive electronice portabile, și anume programe pentru vizualizarea, editarea și gestionarea documentelor PDF”;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

camera de recurs a săvârșit o eroare prin faptul că nu a recunoscut natura specială a produselor solicitate;

camera de recurs a săvârșit o eroare în evaluarea probelor prezentate atunci când a concluzionat că marca solicitată nu beneficia de un caracter distinctiv dobândit prin utilizare.