201808030702050842018/C 294/734042018TC29420180820NL01NLINFO_JUDICIAL20180702595911

Zaak T-404/18: Beroep ingesteld op 2 juli 2018 — Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)


C2942018NL5910120180702NL0073591591

Beroep ingesteld op 2 juli 2018 — Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)

(Zaak T-404/18)

2018/C 294/73Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Igor Zhadanov (Odessa, Oekraïne) (vertegenwoordiger: P. Olson, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: Uniewoordmerk „PDF Expert” — inschrijvingsaanvraag nr. 16 257 735

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 18 april 2018 in zaak R 1813/2017-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

inschrijving van het onder nr. 16 257 735 aangevraagde Uniemerk voor „Toepassingssoftware voor desktop computers, mobiele telefoons en draagbare elektronische apparatuur, met name software voor het bekijken, bewerken en beheren van pdf-documenten”;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

De kamer van beroep heeft de bijzondere aard van de waren waarvoor het merk is aangevraagd, ten onrechte niet erkend;

De kamer van beroep heeft het overgelegde bewijsmateriaal niet juist beoordeeld door te concluderen dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen door gebruik bezit.