201808030702050842018/C 294/734042018TC29420180820HR01HRINFO_JUDICIAL20180702595911

Predmet T-404/18: Tužba podnesena 2. srpnja 2018. – Zhadanov protiv EUIPO-a (PDF Expert)


C2942018HR5910120180702HR0073591591

Tužba podnesena 2. srpnja 2018. – Zhadanov protiv EUIPO-a (PDF Expert)

(Predmet T-404/18)

2018/C 294/73Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Igor Zhadanov (Odessa, Ukrajina) (zastupnik: P. Olson, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava verbalnog žiga Europske unije PDF Expert – prijava za registraciju br. 16 257 735

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 18. travnja 2018. u predmetu R 1813/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

registrira prijavu žiga Europske unije br. 16 257 735 za „Softver informatičke aplikacije za osobna računala, mobilne telefone i prijenosne elektroničke uređaje, osobito, softver za gledanje, uređivanje i upravljanje pdf dokumentima”;

EUIPO-u naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

Žalbeno vijeće pogriješilo je jer nije priznalo posebnu narav robe za koju je podnesena prijava;

Žalbeno vijeće pogriješilo je prilikom razmatranja podnesenih dokaza kada je zaključilo da prijavljeni žig nema razlikovni karakter stečen uporabom.