201808030702050842018/C 294/734042018TC29420180820ET01ETINFO_JUDICIAL20180702595911

Kohtuasi T-404/18: 2. juulil 2018 esitatud hagi – Zhadanov versus EUIPO (PDF Expert)


C2942018ET5910120180702ET0073591591

2. juulil 2018 esitatud hagi – Zhadanov versus EUIPO (PDF Expert)

(Kohtuasi T-404/18)

2018/C 294/73Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Igor Zhadanov (Odessa, Ukraina) (esindaja: advokaat P. Olson)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi „PDF Expert“ taotlus – registreerimistaotlus nr 16 257 735

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 18. aprilli 2018. aasta otsus asjas R 1813/2017-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

rahuldada ELi kaubamärgi taotlus nr 16 257 735 kaupadele „personaalarvuti tarkvara, mobiiltelefonid ja kaasaskantavad elektroonikaseadmed, nimelt: pdf-dokumentide vaatamise, toimetamise ja haldamise tarkvara“;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Apellatsioonikoda eksis, kui ei tunnustanud asjaomaste kaupade eriomast laadi;

Apellatsioonikoda eksis esitatud tõendite hindamisel, kui ta järeldas, et taotletud kaubamärk ei ole kasutamise käigus omandanud eristusvõimet.