201808030802050942018/C 294/723992018TC29420180820RO01ROINFO_JUDICIAL20180627585811

Cauza T-399/18: Acțiune introdusă la 27 iunie 2018 – TrekStor/EUIPO (Theatre)


C2942018RO5810120180627RO0072581581

Acțiune introdusă la 27 iunie 2018 – TrekStor/EUIPO (Theatre)

(Cauza T-399/18)

2018/C 294/72Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: TrekStor Ltd (Hongkong, China) (reprezentanți: O. Spieker, Rechtsanwalt, A. Schönfleisch, Rechtsanwältin, M. Alber, Rechtsanwalt)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală Theatre – cererea de înregistrare nr. 16 374 886

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 26 aprilie 2018 în cauza R 2238/2017-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) şi (c) şi alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European şi al Consiliului.