201808030802050942018/C 294/723992018TC29420180820LV01LVINFO_JUDICIAL20180627585811

Lieta T-399/18: Prasība, kas celta 2018. gada 27. jūnijā – TrekStor/EUIPO (“Theatre”)


C2942018LV5810120180627LV0072581581

Prasība, kas celta 2018. gada 27. jūnijā – TrekStor/EUIPO (“Theatre”)

(Lieta T-399/18)

2018/C 294/72Tiesvedības valoda: vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: TrekStor Ltd (Honkonga, Ķīna) (pārstāvji: O. Spieker, A. Schönfleisch un M. Alber, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Theatre” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 16 374 886

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 26. aprīļa lēmums lietā R 2238/2017-2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta un 2. punkta pārkāpums.